• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4531774
  • Số người đang xem: 28
  • Trong ngày: 1639
  • Trong tuần: 17971
  • Trong tháng: 699531
  • Trong năm: 4179551
Trang chủ
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Ngày bắt đầu xin ý kiến Xin ý kiến đến ngày
21 Số: 1091/SVHTTDL-NVDL Sở VHTTDL Bắc Giang 06/11/2014 - 08 11/12/2014 - 08
22 Góp ý dự thao Quy chế thực hiện "Cơ chế Một cửa điện tử" Sở VHTTDL Bắc Giang 04/11/2014 - 16 14/11/2014 - 16
23 Số: 858/SVHTTDL-KHTC Sở VHTTDL Bắc Giang 11/09/2014 - 15 20/09/2014 - 15
24 Số: 830/SVHTTDL-XDNSVHGĐ Sở VHTTDL Bắc Giang 04/09/2014 - 09 10/09/2014 - 09
25 Số: 632/SVHTTDL-NVVH Sở VHTTDL 08/07/2014 - 09 20/07/2014 - 09
26 Số: 538/SVHTDL-NVVH Sở VHTTDL 10/06/2014 - 15 30/06/2014 - 15
27 Số: 841/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ Sở VHTTDL 27/08/2013 - 15 05/09/2013 - 15
28 Số: 483/SVHTTDL-NVVH Sở VHTTDL 31/05/2013 - 15 03/06/2013 - 15
29 Số: 686/SVHTTDL-NVVH Sở VHTTDL 24/07/2013 - 14 10/08/2013 - 14
30 Góp ý dự thảo KH tổ chức Lễ hội Yên Thế năm 2014 và Ngày hội VHTTDL các dân tộc tỉnh BG lần thứ Vi năm 2014 Sở VHTTDL 10/06/2013 - 10 17/06/2013 - 10
;?>