• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4308660
  • Số người đang xem: 31
  • Trong ngày: 5368
  • Trong tuần: 5368
  • Trong tháng: 476417
  • Trong năm: 3956437
Trang chủ
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Ngày bắt đầu xin ý kiến Xin ý kiến đến ngày
31 Xin ý kiến Quy chế sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc Sở VHTTDL 28/03/2013 - 20 17/04/2013 - 20
32 Số: 253/SVHTTDL-VP 28/03/2013 - 08 10/04/2013 - 08
;?>