• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1940033
  • Số người đang xem: 26
  • Trong ngày: 3004
  • Trong tuần: 36485
  • Trong tháng: 1587810
  • Trong năm: 1587810
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 16/2018/TT-BVHTTDL 14/03/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN VỀ TIÊU CHUẨN TRỌNG TÀI, GIÁM SÁT, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN CỦA DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐUA NGỰA ĐỂ KINH DOANH ĐẶT CƯỢC Tải file
Số: 15/2018/TT-BVHTTDL 14/03/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN VỀ TIÊU CHUẨN TRỌNG TÀI, GIÁM SÁT, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ CỦA DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐUA CHÓ ĐỂ KINH DOANH ĐẶT CƯỢC Tải file
Số: 14/2018/TT-BVHTTDL 09/03/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN VÕ CỔ TRUYỀN, MÔN VOVINAM Tải file
Số: 13/2018/TT-BVHTTDL 08/02/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN QUYỀN ANH Tải file
Số: 12/2018/TT-BVHTTDL 07/02/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN VŨ ĐẠO THỂ THAO GIẢI TRÍ Tải file
Số: 11/2018/TT-BVHTTDL 31/01/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN LÂN SƯ RỒNG Tải file
Số: 10/2018/TT-BVHTTDL 31/01/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN THỂ DỤC THỂ HÌNH VÀ FITNESS Tải file
Số: 09/2018/TT-BVHTTDL 31/01/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN JUDO Tải file
Số: 08/2018/TT-BVHTTDL 31/01/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN THỂ DỤC THẨM MỸ Tải file
Số: 07/2018/TT-BVHTTDL 30/01/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN KHIÊU VŨ THỂ THAO Tải file
;?>