• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2790981
  • Số người đang xem: 24
  • Trong ngày: 689
  • Trong tuần: 7240
  • Trong tháng: 806839
  • Trong năm: 2438758
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Luật số: 09/2017/QH14 01/01/2018 VB Trung ương Luật du lịch Việt Nam Tải file
Số: 22/2018/TT-BVHTTDL 29/06/2018 VB Trung ương SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2012/TT-BVHTTDL NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ32/2012/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ... Tải file
Số: 21/2018/TT-BVHTTDL 05/04/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN LẶN BIỂN THỂ THAO GIẢI TRÍ Tải file
Số: 20/2018/TT-BVHTTDL 03/04/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN PATIN Tải file
Số: 19/2018/TT-BVHTTDL 20/03/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN QUẦN VỢT Tải file
Số: 18/2018/TT-BVHTTDL 20/03/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN BÓNG ĐÁ Tải file
Số: 17/2018/TT-BVHTTDL 16/03/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN MÔ TÔ NƯỚC TRÊN BIỂN Tải file
Số: 16/2018/TT-BVHTTDL 14/03/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN VỀ TIÊU CHUẨN TRỌNG TÀI, GIÁM SÁT, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN CỦA DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐUA NGỰA ĐỂ KINH DOANH ĐẶT CƯỢC Tải file
Số: 15/2018/TT-BVHTTDL 14/03/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN VỀ TIÊU CHUẨN TRỌNG TÀI, GIÁM SÁT, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ CỦA DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐUA CHÓ ĐỂ KINH DOANH ĐẶT CƯỢC Tải file
Số: 14/2018/TT-BVHTTDL 09/03/2018 VB Trung ương QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN VÕ CỔ TRUYỀN, MÔN VOVINAM Tải file
;?>