• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5408400
  • Số người đang xem: 11
  • Trong ngày: 2026
  • Trong tuần: 10556
  • Trong tháng: 1576157
  • Trong năm: 5056177
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 01/CT-UBND 07/01/2015 07/01/2015 VB của tỉnh Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015. Tải file
Số: 22/2014/TT-BVHTTDL 15/12/2014 15/12/2014 VB Trung ương Quy định một số nội dung quản lý hoạt động tổ chức thi đấu đua thuyền Rowing, Canoe và Thuyền truyền thống Tải file
Số: 18/2014/TT-BVHTTDL 08/12/2014 08/12/2014 VB Trung ương   Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện     Tải file
Số: 19/2014/TT-BVHTTDL 08/12/2014 08/12/2014 VB Trung ương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL Tải file
Số: 17/2014/TT-BVHTTDL 04/12/2014 04/12/2014 VB Trung ương Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch   Tải file
Số: 15/2014/TT-BVHTTDL 02/12/2014 02/12/2014 VB Trung ương Về việc Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải file
Số: 16/2014/TT-BVHTTDL 02/12/2014 02/12/2014 VB Trung ương Về việc Ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao   Tải file
Số: Số: 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV 17/10/2014 17/10/2014 VB Trung ương Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao Tải file
Số: 12/2014/TT-BVHTTDL 10/10/2014 10/10/2014 VB Trung ương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc Tải file
Số: 11/2014/TT-BVHTTDL 01/10/2014 01/10/2014 VB Trung ương Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" Tải file
;?>