• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5221205
  • Số người đang xem: 21
  • Trong ngày: 2032
  • Trong tuần: 25945
  • Trong tháng: 1388962
  • Trong năm: 4868982
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 09/2014/TT-BVHTTDL 29/09/2014 29/09/2014 VB Trung ương Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch     Tải file
Số: 89/2014/NĐ-CP 29/09/2014 29/09/2014 VB Trung ương Quy định về xét tặng danh hiệu “nghệ sĩ nhân dân”, “nghệ sĩ ưu tú Tải file
Số: 90/2014/NĐ-CP 29/09/2014 29/09/2014 VB Trung ương   về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật     Tải file
Số: 101/2014/TTLT/BTC-BVHTTDL 30/07/2014 30/07/2014 VB Trung ương Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013-2020     Tải file
Số: 07/2014/TT-BVHTTDL 23/07/2014 23/07/2014 VB Trung ương Quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phò... Tải file
Số: 62/2014/NĐ-CP 25/06/2014 25/06/2014 VB Trung ương Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể   Tải file
Số: 06 /CT-UBND 12/09/2014 12/09/2014 VB của tỉnh Về việc tăng cường các biện pháp quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Tải file
Số 434/2014/QĐ-UBND 10/07/2014 VB của tỉnh Quyết định số 434/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tải file
Số: 06/2014/TT-BVHTTDL 14/06/2014 VB Trung ương   Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao Tải file
Số: 05 /2014/TT-BVHTTDL 30/05/2014 VB Trung ương   Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 th... Tải file
;?>