• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 793084
  • Số người đang xem: 30
  • Trong ngày: 6621
  • Trong tuần: 53301
  • Trong tháng: 440861
  • Trong năm: 440861
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 3209/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 VB Trung ương   Ban hành Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery     Tải file
Số: 3210/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 03/09/2013 VB Trung ương Ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ Tải file
Số: 3211/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 03/09/2013 VB Trung ương Ban hành Quy chế tổ chức Trại sáng tác điêu khắc Tải file
Số: 81/QĐ-UBND 20/01/2014 VB của tỉnh Đề án "Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2020"     Tải file
Số: 54/QĐ-UBND 16/01/2014 VB của tỉnh Về việc công nhận danh hiệu Làng văn hoá cấp tỉnh năm 2013   Tải file
Số: 3548/KH-UBND 30/12/2013 VB của tỉnh KH Thực hiện đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2013 tỉnh BG Tải file
Số: 913/QĐ-UBND 17/07/2012 VB của tỉnh Phê duyệt đề án tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2020 Tải file
Số: 130/QĐ-UBND 01/02/2013 VB của tỉnh Về việc công nhận danh hiệu Làng văn hóa cấp tỉnh năm 2012 Tải file
Số: 12/NQ-HĐND 11/07/2013 VB của tỉnh Về việc đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Nếnh,huyện Việt Yên Tải file
Số: 11/2013/NQ-HĐND 11/07/2013 VB của tỉnh Quy định chế độ đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Tải file
;?>