• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1438236
  • Số người đang xem: 15
  • Trong ngày: 4947
  • Trong tuần: 13145
  • Trong tháng: 1086013
  • Trong năm: 1086013
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 3200/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 VB Trung ương Quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Tải file
Số: 3201/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 VB Trung ương Ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng   Tải file
Số: 3202/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 VB Trung ương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa   Tải file
Số: 3203/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 VB Trung ương Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia   Tải file
Số: 3204/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 VB Trung ương Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP  ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao Tải file
Số: 3205/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 VB Trung ương   Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành  một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch Tải file
Số: 3206/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 VB Trung ương Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam... Tải file
Số: 3207/VBHN-BVHTTDL 03/03/2013 VB Trung ương Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ   Tải file
Số: 3208/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 VB Trung ương   Ban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Phần mỹ thuật)     Tải file
Số: 3209/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 VB Trung ương   Ban hành Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery     Tải file
;?>