• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5087363
  • Số người đang xem: 15
  • Trong ngày: 6100
  • Trong tuần: 10626
  • Trong tháng: 1255120
  • Trong năm: 4735140
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: Số: 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT 30/12/2013 VB Trung ương Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích Tải file
Số:Số: 15/2013/TT-BVHTTDL 24/12/2013 VB Trung ương Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn Tải file
Số: 10/2013/TT-BVHTTDL 26/11/2013 VB Trung ương Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP  ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo     Tải file
Số: 09/2013/TT-BVHTTDL 26/11/2013 VB Trung ương Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Karatedo Tải file
Số: 08/2013/TT-BVHTTDL 20/11/2013 VB Trung ương Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo hoặc ban hành Tải file
Số: 180/2013/NĐ-CP 14/11/2013 VB Trung ương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch Tải file
Số: 181/2013/NĐ-CP 14/11/2013 VB Trung ương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo Tải file
Số:158/2013/NĐ-CP 12/11/2013 VB Trung ương Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo Tải file
Số: 167/2013/NĐ-CP 12/11/2013 VB của Sở VH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình Tải file
Số: 07/2013/TT-BVHTTDL 01/11/2013 VB Trung ương Quy định định mức trả công giờ người làm mẫu vẽ trong các trường đào tạo mỹ thuật   Tải file
;?>