• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5410076
  • Số người đang xem: 6
  • Trong ngày: 3702
  • Trong tuần: 12232
  • Trong tháng: 1577833
  • Trong năm: 5057853
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 145/2013/NĐ-CP 29/10/2013 VB Trung ương Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài Tải file
Số: 06/2013/TTLT/BVHTTDL-BCA 08/10/2013 VB Trung ương Quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao Tải file
Số: 13/2013/NĐ-CP 02/10/2013 VB Trung ương Về hoạt động mỹ thuật   Tải file
Số: 3197/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 VB Trung ương Về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước Tải file
Số: 3198/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 VB Trung ương Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan   Tải file
Số: 3199/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 VB Trung ương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch Tải file
Số: 3200/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 VB Trung ương Quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Tải file
Số: 3201/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 VB Trung ương Ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng   Tải file
Số: 3202/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 VB Trung ương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa   Tải file
Số: 3203/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 VB Trung ương Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia   Tải file
;?>