• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5395241
  • Số người đang xem: 23
  • Trong ngày: 1874
  • Trong tuần: 34053
  • Trong tháng: 1562998
  • Trong năm: 5043018
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 3204/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 VB Trung ương Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP  ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao Tải file
Số: 3205/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 VB Trung ương   Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành  một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch Tải file
Số: 3206/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 VB Trung ương Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam... Tải file
Số: 3207/VBHN-BVHTTDL 03/03/2013 VB Trung ương Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ   Tải file
Số: 3208/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 VB Trung ương   Ban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Phần mỹ thuật)     Tải file
Số: 3209/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 VB Trung ương   Ban hành Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery     Tải file
Số: 3210/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 03/09/2013 VB Trung ương Ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ Tải file
Số: 3211/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 03/09/2013 VB Trung ương Ban hành Quy chế tổ chức Trại sáng tác điêu khắc Tải file
Số: 81/QĐ-UBND 20/01/2014 VB của tỉnh Đề án "Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2020"     Tải file
Số: 54/QĐ-UBND 16/01/2014 VB của tỉnh Về việc công nhận danh hiệu Làng văn hoá cấp tỉnh năm 2013   Tải file
;?>