• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1432062
  • Số người đang xem: 21
  • Trong ngày: 2705
  • Trong tuần: 6971
  • Trong tháng: 1079839
  • Trong năm: 1079839
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 78/QĐ-UBND 14/02/2017 01/03/2017 VB của tỉnh Quyết định số 78/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh; đổi tên Trung tâm Văn hóa tỉnh thành Trung tâm Văn hó... Tải file
Số: 77/QĐ-UBND 14/02/2017 01/03/2017 VB của tỉnh Quyết định số 77/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Ban Quản lý di tích tỉnh vào Bảo tàng tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.   Tải file
Số: 130/QĐ-UBND 20/01/2017 20/01/2017 VB của tỉnh QĐ phê duyệt điều lệ CLB Văn hóa quan họ tỉnh Bắc Giang     Tải file
Số: 487/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 20/12/2016 VB của tỉnh QĐ quy định chế độ đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và thành viên  Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang     Tải file
Số: 12/2016/TT-BVHTTDL 05/12/2016 05/12/2016 VB Trung ương  Thông tư quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Golf Tải file
Số: 09/2016/TT-BVHTTDL 14/11/2016 14/11/2016 VB Trung ương Qui định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng   Tải file
Số: 3186/QĐ-BVHTTDL 12/09/2016 12/09/2016 VB Trung ương QĐ số 3186/QĐ-BVHTTDL ngày 12/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản l... Tải file
Số: 07/2016/TTLT/BVHTTDL-BNV 30/06/2016 30/06/2016 VB Trung ương TTLT số 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ v/v quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật     Tải file
Số: 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV 30/06/2016 30/06/2016 VB Trung ương   TLT số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ v/v quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở     Tải file
Số: 446/QĐ-SVHTTDL 08/07/2016 18/07/2016 VB của tỉnh V.v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Giang   Tải file
;?>