• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5042578
  • Số người đang xem: 14
  • Trong ngày: 1713
  • Trong tuần: 29257
  • Trong tháng: 1210335
  • Trong năm: 4690355
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
121/2005/NĐ-CP 30/09/2005 VB Trung ương Quy định chi tiết và hưỡng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Tải file
47/2005/QH11 14/06/2005 VB Trung ương   Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng   Tải file
15/2003/QH11 26/11/2003 VB Trung ương Luật Thi đua, khen thưởng Tải file
Quyết định số 153/2012/QĐ-UBND 08/06/2012 VB của tỉnh Quyết định số 153/2012/QĐ-UBND ngày 08/06/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chế độ và trang thiết bị đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Bắc Giang. Tải file
Quyết định số 1342/QĐ-UBND 23/08/2010 VB của tỉnh Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 23/08/2010 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh. Tải file
Quyết định số 78/QĐ-UBND 30/07/2010 VB của tỉnh Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 30/07/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cấp Đoàn nghệ thuật Chèo - Ca múa nhạc Bắc Giang thành Nhà hát Chèo Bắc Giang và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức,... Tải file
Quyết định số 57/QĐ-UBND 04/06/2010 VB của tỉnh Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 04/06/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án “Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011- 2020”. Tải file
Chỉ thị số 04/CT-UBND 31/03/2009 VB của Sở VH Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31/03/2009 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp trong tỉnh năm 2009 tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI - năm 2010. Tải file
Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND 07/06/2007 VB của Sở VH Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xã hội hoá các hoạt động văn hoá tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006-2010. Tải file
Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND 04/05/2006 VB của tỉnh Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Đề án Phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010. Tải file
;?>