• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5042497
  • Số người đang xem: 5
  • Trong ngày: 1632
  • Trong tuần: 29176
  • Trong tháng: 1210254
  • Trong năm: 4690274
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND 12/07/2012 VB của tỉnh Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; hỗ trợ chế độ dinh dưỡng cho học sinh năng khiếu thể thao; chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu... Tải file
Số: 08/2012/TT-BVHTTDL 10/09/2012 VB Trung ương Quy định nội dung đánh giá phát triển thể dục, thể thao Tải file
Số: 07/2012/TT-BVHTTDL 16/07/2012 VB Trung ương   Hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Tải file
Số: 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL 22/06/2012 VB Trung ương   Quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa Tải file
Số: 07/2012/TTLT/BTTTT-BVHTTDL 19/06/2012 VB Trung ương   Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông Tải file
Số: 48/2012/NĐ-CP 14/06/2012 VB Trung ương   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài Tải file
Số: 06/2012/TT-BVHTTDL 14/05/2012 VB Trung ương   Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và tổ chức mừng thọ người cao tuổi Tải file
Số: 05/2012/TT-BVHTTDL 02/05/2012 VB Trung ương   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT Tải file
Số: 39/2012/NĐ-CP 27/04/2012 VB Trung ương   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng Tải file
Số: 36/2012/NĐ-CP 18/04/2012 VB Trung ương   Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ Tải file
;?>