• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5045703
  • Số người đang xem: 20
  • Trong ngày: 209
  • Trong tuần: 209
  • Trong tháng: 1213460
  • Trong năm: 4693480
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 33/2012/NĐ-CP 13/04/2012 VB Trung ương   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội Tải file
Số: 32/2012/NĐ-CP 12/04/2012 VB Trung ương   Về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Tải file
Số: 04 /2012/TT-BVHTTDL 30/03/2012 VB Trung ương Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập luyện, thi đấu của các đội tuyển thể thao quốc gia và đội tuyển trẻ thể thao quốc gia Tải file
Số: 172 /CT-BVHTTDL 06/09/2012 VB Trung ương   Về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Quảng cáo   Tải file
Số: 946/QĐ-UBND 18/07/2012 18/07/2012 VB của Sở VH   Phê duyệt Quy hoạch địa điểm kinh doanh Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Tải file
Sô: 99/2012/Qð-UBND 16/04/2012 16/04/2012 VB của tỉnh   Ban hành Quy định tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Tải file
Sô: 208/2010/Qð-UBND 30/11/2010 30/11/2010 VB của tỉnh   Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang Tải file
Quyết định số: 56/2008/QĐ-UBND 30/06/2008 30/06/2008 VB của tỉnh   Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, Quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang Tải file
Quyết định số 1278/QĐ-UBND 13/09/2011 13/09/2011 VB của tỉnh V/v phê duyệt Quy hoạch hệ thống tượng đài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Tải file
Quyết định số 1891/QĐ-UBND 26/12/2011 26/12/2011 VB của tỉnh Về việc phê duyệt quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnhBắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Tải file
;?>