• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5042706
  • Số người đang xem: 9
  • Trong ngày: 1841
  • Trong tuần: 29385
  • Trong tháng: 1210463
  • Trong năm: 4690483
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Quyết định số 11/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang 30/01/2010 30/01/2010 VB của tỉnh V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tải file
Thông tư số 102/2012/TT-BTC 21/06/2012 21/06/2012 VB Trung ương Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí Tải file
Thông tư Số: 67/2004/TT-BTC 07/07/2004 07/07/2004 VB Trung ương Quy định chế độ thu,nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo   Tải file
Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND 19/07/2007 19/07/2007 VB của tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí của tỉnh Bắc Giang Tải file
Nghị quyết Số: 14/2009/NQ-HĐND 09/12/2009 09/12/2009 VB của tỉnh Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số loại phí, lệ phí ban hành kèm theo nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND khóa XVI Tải file
Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND 15/07/2010 15/07/2010 VB của tỉnh Sửa đổi bổ sung một số loại phí, lệ phí quy   dịnh tại NQ 11/2007/NQ-HĐND Tải file
Thông tư Số: 154/2009/TT-BTC 30/07/2009 30/07/2009 VB Trung ương Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo Tải file
Thông tư Số: 47/2010/TT-BTC 12/04/2010 12/04/2010 VB Trung ương Quy định chế độ,nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Tải file
Thông tư số 48/2010/TT-BTC 12/04/2010 12/04/2010 VB Trung ương   Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhanh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du... Tải file
Thông tư số 21/2010/TT-BTC-BGD&ĐT 11/02/2010 11/02/2010 VB Trung ương Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Tải file
;?>