• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5039929
  • Số người đang xem: 33
  • Trong ngày: 4578
  • Trong tuần: 26608
  • Trong tháng: 1207686
  • Trong năm: 4687706
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND 19/07/2011 19/07/2011 VB của tỉnh Quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập tỉnh Bắc Giang từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015 Tải file
Thông tư Số: 141/2011/TT-BTC 20/10/2011 20/10/2011 VB Trung ương Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập   Tải file
Quyết định số 153/2012/QĐ-UBND 08/06/2012 08/06/2012 VB của tỉnh Quy định một số chế độ và trang thiết bị với VĐV, HLV thể thao tỉnh Bắc Giang Tải file
Quyết định Số: 32/2011/QĐ-TTg 06/06/2011 06/06/2011 VB Trung ương Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao   Tải file
Thông tư Số: 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL 30/12/2011 30/12/2011 VB Trung ương Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao   Tải file
Thông tư Số: 149/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL 07/11/2011 07/11/2011 VB Trung ương Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao Tải file
Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND 12/03/2012 12/03/2012 VB của tỉnh Ban hành quy định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Tải file
Thông tư 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC 01/07/2003 01/07/2003 VB Trung ương Hướng dẫ việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm   Tải file
Nghị định Số: 61/2002/NĐ-CP 11/06/2002 11/06/2002 VB Trung ương Về chế độ nhuận bút Tải file
Nghị định số 54/2011/NĐ-CP 04/07/2011 04/07/2011 VB Trung ương Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Tải file
;?>