• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5045850
  • Số người đang xem: 13
  • Trong ngày: 356
  • Trong tuần: 356
  • Trong tháng: 1213607
  • Trong năm: 4693627
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Nghị định số 49/2010/NĐ-CP 14/05/2010 14/05/2010 VB Trung ương Quyết định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục ... Tải file
Thông tư Số: 13/2002/TTLT-BGDĐT-BTC 28/03/2002 28/03/2002 VB Trung ương Điều chỉnh mực học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tập tại các trường công lập Tải file
Quyết định 194/2001/QĐ-TTg 21/12/2001 21/12/2001 VB Trung ương Về điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập   Tải file
Quyết định số 44/2007/QĐ-BGD-ĐT 15/08/2007 15/08/2007 VB Trung ương Về học bổng khuyến khích học tập với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số... Tải file
Thông tư số 13/2006/TTLT-BVHTT-BTC 19/01/2006 19/01/2006 VB Trung ương Hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường Văn hóa - nghệ thuật   Tải file
Nghị định Số: 61/2006/NĐ-CP 20/06/2006 20/06/2006 VB Trung ương Về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Tải file
Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg 09/06/2006 09/06/2006 VB Trung ương Về chế độ bồ dưỡng cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hóa - thông tin Tải file
Thông tư Số: 191 /2011/TTLT/BTC-BVHTTDL 21/12/2011 21/12/2011 VB Trung ương Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội  tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã. Tải file
Quyết đinh số 54/2010/QĐ-UBND 20/05/2010 20/05/2010 VB của tỉnh Ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Tải file
Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg 12/12/2011 12/12/2011 VB Trung ương Ban hành danh mục, phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắmđối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước Tải file
;?>