• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1432063
  • Số người đang xem: 21
  • Trong ngày: 2706
  • Trong tuần: 6972
  • Trong tháng: 1079840
  • Trong năm: 1079840
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 33/QĐ-UBND 13/01/2016 13/01/2016 VB của tỉnh Quyết định số 33/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã không có tệ nạn ma túy năm 2015.     Tải file
Số: 2370/QĐ-UBND 31/12/2016 31/12/2015 VB của tỉnh Quyết định số 2370/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh.   Tải file
Số: QĐ 356/QĐ-BVVHTTDL 26/01/2016 26/01/2016 VB Trung ương Về việc Công bố danh mục VB QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL đến ngày 31/12/2015     Tải file
Số: 356/QĐ-BVHTTDL 26/01/2016 26/01/2016 VB Trung ương Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phàn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL tính đến ngày 31/12/2015     Tải file
Số: 06/QĐ-BVHTTDL 04/01/2016 04/01/2016 VB Trung ương Về việc tổ chức Hội nghị-Hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở Tải file
Số: 1646/QĐ-TCTDTT 24/12/2014 24/12/2014 VB Trung ương Về việc ban hành Luật thi đấu Bóng chuyền hơi   Tải file
Số: 15/2015/TT-BVHTTDL 22/12/2016 22/12/2015 VB Trung ương Quy định về tổ chức lễ hội Tải file
Số: 08/2015/TT-BVHTTDL 23/10/2015 23/10/2015 VB Trung ương Quy định hoạt động của Đội chiếu phim lưu động thuộc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng hoặc Trung tâm Điện ảnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải file
Số: 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 14/09/2015 14/09/2015 VB Trung ương Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận,... Tải file
33/2015/TT-BCA 20/07/2015 07/09/2015 VB Trung ương Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước     Tải file
;?>