• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5408509
  • Số người đang xem: 25
  • Trong ngày: 2135
  • Trong tuần: 10665
  • Trong tháng: 1576266
  • Trong năm: 5056286
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 321/QĐ-SVHTTDL 31/05/2017 31/05/2017 VB của tỉnh QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh     Tải file
Số: 320/QĐ-SVHTTDL 31/05/2017 31/05/2017 VB của tỉnh QĐ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Bắc Giang Tải file
Số: 14/2016/TT-BVHTTDL 21/12/2016 21/12/2016 VB Trung ương Thông tư quy định tiêu chí của Trung tâm văn hóa-Thể thao phường, thị trấn Tải file
Số: 28/2017/NĐ-CP 20/03/2017 20/03/2017 VB Trung ương Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/03/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định... Tải file
Số: 12/2017/NĐ-CP 20/03/2017 20/03/2017 VB Trung ương Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phamk hành chính ...trong lĩnh vực VHTTDL và Quảng cáo   Tải file
Số: 81/QĐ-UBND 14/02/2017 01/03/2017 VB của tỉnh Quyết định số 81/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường Năng khiếu thể thao vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.     Tải file
Số: 78/QĐ-UBND 14/02/2017 01/03/2017 VB của tỉnh Quyết định số 78/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh; đổi tên Trung tâm Văn hóa tỉnh thành Trung tâm Văn hó... Tải file
Số: 77/QĐ-UBND 14/02/2017 01/03/2017 VB của tỉnh Quyết định số 77/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Ban Quản lý di tích tỉnh vào Bảo tàng tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.   Tải file
Số: 130/QĐ-UBND 20/01/2017 20/01/2017 VB của tỉnh QĐ phê duyệt điều lệ CLB Văn hóa quan họ tỉnh Bắc Giang     Tải file
Số: 487/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 20/12/2016 VB của tỉnh QĐ quy định chế độ đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và thành viên  Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang     Tải file
;?>