• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1552609
  • Số người đang xem: 15
  • Trong ngày: 1154
  • Trong tuần: 10136
  • Trong tháng: 1200386
  • Trong năm: 1200386
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 25/2014/TT-BVHTTDL 31/12/2014 31/12/2014 VB Trung ương Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải file
Số: 26/2014/TT-BVHTTDL 31/12/2014 31/12/2014 VB Trung ương  Quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép Tải file
Số: 28/2014/TT-BVHTTDL 31/12/2014 31/12/2014 VB Trung ương Quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch     Tải file
Số: 24 /2014/TTLT-BVHTTDL-BCA 30/12/2014 30/12/2014 VB Trung ương Quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật Tải file
Số: 23/2014/TT- BVHTTDL 22/12/2014 12/12/2014 VB Trung ương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn... Tải file
Số: 01/CT-UBND 07/01/2015 07/01/2015 VB của tỉnh Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015. Tải file
Số: 22/2014/TT-BVHTTDL 15/12/2014 15/12/2014 VB Trung ương Quy định một số nội dung quản lý hoạt động tổ chức thi đấu đua thuyền Rowing, Canoe và Thuyền truyền thống Tải file
Số: 18/2014/TT-BVHTTDL 08/12/2014 08/12/2014 VB Trung ương   Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện     Tải file
Số: 19/2014/TT-BVHTTDL 08/12/2014 08/12/2014 VB Trung ương Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL Tải file
Số: 17/2014/TT-BVHTTDL 04/12/2014 04/12/2014 VB Trung ương Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch   Tải file
;?>