• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 954446
  • Số người đang xem: 31
  • Trong ngày: 2126
  • Trong tuần: 47951
  • Trong tháng: 602223
  • Trong năm: 602223
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 15/2014/TT-BVHTTDL 02/12/2014 02/12/2014 VB Trung ương Về việc Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải file
Số: 16/2014/TT-BVHTTDL 02/12/2014 02/12/2014 VB Trung ương Về việc Ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao   Tải file
Số: Số: 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV 17/10/2014 17/10/2014 VB Trung ương Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao Tải file
Số: 12/2014/TT-BVHTTDL 10/10/2014 10/10/2014 VB Trung ương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc Tải file
Số: 11/2014/TT-BVHTTDL 01/10/2014 01/10/2014 VB Trung ương Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" Tải file
Số: 09/2014/TT-BVHTTDL 29/09/2014 29/09/2014 VB Trung ương Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch     Tải file
Số: 89/2014/NĐ-CP 29/09/2014 29/09/2014 VB Trung ương Quy định về xét tặng danh hiệu “nghệ sĩ nhân dân”, “nghệ sĩ ưu tú Tải file
Số: 90/2014/NĐ-CP 29/09/2014 29/09/2014 VB Trung ương   về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật     Tải file
Số: 101/2014/TTLT/BTC-BVHTTDL 30/07/2014 30/07/2014 VB Trung ương Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013-2020     Tải file
Số: 07/2014/TT-BVHTTDL 23/07/2014 23/07/2014 VB Trung ương Quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phò... Tải file
;?>