• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1939979
  • Số người đang xem: 36
  • Trong ngày: 2950
  • Trong tuần: 36431
  • Trong tháng: 1587756
  • Trong năm: 1587756
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 343/QĐ-SVHTTDL 09/05/2016 09/05/2016 VB của tỉnh V.v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm PHP&CB tỉnh Bắc Giang   Tải file
Số: 342/QĐ-SVHTTDL 09/05/2016 09/05/2016 VB của tỉnh V.v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Bắc Giang       Tải file
Số: 342/QĐ-SVHTTDL 09/05/2016 09/05/2016 VB của Sở VH V.v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Bắc Giang     Tải file
Số: 341/QĐ-SVHTTDL 09/05/2016 09/05/2016 VB của tỉnh V.v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Chèo tỉnh Bắc Giang     Tải file
Số: 340/QĐ-SVHTTDL 09/05/2016 09/05/2016 VB của tỉnh V.v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Bắc Giang Tải file
Số: 389/QĐ-SVHTTDL 09/05/2016 09/05/2016 VB của tỉnh V.v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Giang     Tải file
Số: 388/QĐ-SVHTTDL 09/05/2016 09/05/2016 VB của tỉnh V.v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý di tích tỉnh Bắc Giang     Tải file
Số: 90/2016/QĐ-UBND 01/02/2016 VB của tỉnh Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.     Tải file
Số: 33/QĐ-UBND 13/01/2016 13/01/2016 VB của tỉnh Quyết định số 33/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã không có tệ nạn ma túy năm 2015.     Tải file
Số: 2370/QĐ-UBND 31/12/2016 31/12/2015 VB của tỉnh Quyết định số 2370/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh.   Tải file
;?>