• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1432061
  • Số người đang xem: 20
  • Trong ngày: 2704
  • Trong tuần: 6970
  • Trong tháng: 1079838
  • Trong năm: 1079838
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 16/2014/TT-BVHTTDL 02/12/2014 02/12/2014 VB Trung ương Về việc Ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao   Tải file
Số: Số: 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV 17/10/2014 17/10/2014 VB Trung ương Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao Tải file
Số: 12/2014/TT-BVHTTDL 10/10/2014 10/10/2014 VB Trung ương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc Tải file
Số: 11/2014/TT-BVHTTDL 01/10/2014 01/10/2014 VB Trung ương Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" Tải file
Số: 09/2014/TT-BVHTTDL 29/09/2014 29/09/2014 VB Trung ương Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch     Tải file
Số: 89/2014/NĐ-CP 29/09/2014 29/09/2014 VB Trung ương Quy định về xét tặng danh hiệu “nghệ sĩ nhân dân”, “nghệ sĩ ưu tú Tải file
Số: 90/2014/NĐ-CP 29/09/2014 29/09/2014 VB Trung ương   về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật     Tải file
Số: 101/2014/TTLT/BTC-BVHTTDL 30/07/2014 30/07/2014 VB Trung ương Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013-2020     Tải file
Số: 07/2014/TT-BVHTTDL 23/07/2014 23/07/2014 VB Trung ương Quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phò... Tải file
Số: 62/2014/NĐ-CP 25/06/2014 25/06/2014 VB Trung ương Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể   Tải file
;?>