• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 98764
  • Số người đang xem: 23
  • Trong ngày: 1871
  • Trong tuần: 51603
  • Trong tháng: 98717
  • Trong năm: 98764
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 02/2014/TT-BVHTTDL 14/05/2014 VB Trung ương Quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh Tải file
Số: 22/2014/QĐ-TTg 13/03/2014 VB Trung ương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải file
Số: 23/2014/QĐ-TTg 13/03/2014 VB Trung ương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch   Tải file
Số: 01/2014/TT-BVHTTDL 15/01/2014 VB Trung ương Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề du lịch Tải file
Số: 20/2013/TT-BVHTTDL 31/12/2013 VB Trung ương Quy định một số nội dung quản lý đối với hoạt động phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim Tải file
Số: 20/2013/TT-BVHTTDL 31/12/2013 VB Trung ương Quy định một số nội dung quản lý đối với hoạt động phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim Tải file
Số: 17/2013/TT-BVHTTDL 30/12/2013 VB Trung ương Hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế-kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Tải file
Số: 18/2013/TT-BVHTTDL 30/12/2013 VB Trung ương Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật Tải file
Số: Số: 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT 30/12/2013 VB Trung ương Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích Tải file
Số:Số: 15/2013/TT-BVHTTDL 24/12/2013 VB Trung ương Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn Tải file
;?>