• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1745355
  • Số người đang xem: 39
  • Trong ngày: 3208
  • Trong tuần: 9092
  • Trong tháng: 1393132
  • Trong năm: 1393132
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
61/KH-UBND 28/05/2015 28/05/2015 VB của tỉnh   Thực hiệnChương trình hành động số 75-CTr/TU  ngày 20/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát... Tải file
03/2015/TT-BVHTTDL 03/06/2015 03/06/2015 VB Trung ương Quy định về giám định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể thao và kiểm tra sức khỏe của vận động viên Tải file
Số: 01/2015/QĐ-UBND 31/03/2015 31/03/2015 VB của Sở VH Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám huyện Yên Thế. Tải file
14/2015/QĐ-TTg 20/05/2015 20/05/2015 VB Trung ương Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn Tải file
Số: 01/2015/QĐ-UBND 31/03/2015 31/03/2015 VB của Sở VH Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám huyện Yên Thế. Tải file
Số: 21/2015/NĐ-CP 14/02/2015 14/02/2015 VB Trung ương Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác Tải file
Số: 25/2014/TT-BVHTTDL 31/12/2014 31/12/2014 VB Trung ương Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải file
Số: 26/2014/TT-BVHTTDL 31/12/2014 31/12/2014 VB Trung ương  Quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép Tải file
Số: 28/2014/TT-BVHTTDL 31/12/2014 31/12/2014 VB Trung ương Quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch     Tải file
Số: 24 /2014/TTLT-BVHTTDL-BCA 30/12/2014 30/12/2014 VB Trung ương Quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật Tải file
;?>