• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1560698
  • Số người đang xem: 42
  • Trong ngày: 3735
  • Trong tuần: 18225
  • Trong tháng: 1208475
  • Trong năm: 1208475
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 01/2014/TT-BVHTTDL 15/01/2014 VB Trung ương Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề du lịch Tải file
Số: 20/2013/TT-BVHTTDL 31/12/2013 VB Trung ương Quy định một số nội dung quản lý đối với hoạt động phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim Tải file
Số: 20/2013/TT-BVHTTDL 31/12/2013 VB Trung ương Quy định một số nội dung quản lý đối với hoạt động phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim Tải file
Số: 17/2013/TT-BVHTTDL 30/12/2013 VB Trung ương Hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế-kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Tải file
Số: 18/2013/TT-BVHTTDL 30/12/2013 VB Trung ương Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật Tải file
Số: Số: 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT 30/12/2013 VB Trung ương Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích Tải file
Số:Số: 15/2013/TT-BVHTTDL 24/12/2013 VB Trung ương Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn Tải file
Số: 10/2013/TT-BVHTTDL 26/11/2013 VB Trung ương Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP  ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo     Tải file
Số: 09/2013/TT-BVHTTDL 26/11/2013 VB Trung ương Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Karatedo Tải file
Số: 08/2013/TT-BVHTTDL 20/11/2013 VB Trung ương Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo hoặc ban hành Tải file
;?>