• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5395347
  • Số người đang xem: 15
  • Trong ngày: 1980
  • Trong tuần: 34159
  • Trong tháng: 1563104
  • Trong năm: 5043124
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày ký Ngày HL Cơ quan ban hành Trích yếu Files gắn
Số: 01/2019/TT-BVHTTDL 17/01/2019 17/01/2019 VB Trung ương   Quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng Quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần... Tải file
Số: 27/2018/TT-BVHTTDL 19/09/2018 19/09/2018 VB Trung ương Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném Tải file
Số: 28/2018/TT-BVHTTDL 26/09/2018 26/09/2018 VB Trung ương Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao Tải file
29/2018/TT-BVHTTDL 28/09/2018 28/09/2018 VB Trung ương Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wuhshu Tải file
142/2018/NĐ-CP 09/10/2018 09/10/2018 VB Trung ương số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính Phủ v/v sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải file
Số: 23/2018/TT-BVHTTDL 21/08/2018 21/08/2018 VB Trung ương Thông tư số 23/2018/TT-BVHTTDL ngày 21/8/2018 của Bộ VHTTDL quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao Tải file
Số: 25/2018/TT-BVHTTDL 30/08/2018 30/08/2018 VB Trung ương Thông tư Quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm văn hoá điện ảnh Tải file
Số: 122/2018/NĐ-CP 17/09/2018 17/09/2018 VB Trung ương Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố... Tải file
Số: 23/2018/TT-BVHTTDL 21/08/2018 21/08/2018 VB Trung ương Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TDTT     Tải file
Số: 06/2017/TT-BVHTTDL 15/12/2017 VB Trung ương Quy định chi tiết một số điều của Luật Du Lịch Tải file
;?>