• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5409896
  • Số người đang xem: 28
  • Trong ngày: 3522
  • Trong tuần: 12052
  • Trong tháng: 1577653
  • Trong năm: 5057673
Trang chủ

Khen thưởng, xử phạt

( 08:34 | 26/09/2013 )
V.v tặng cờ thi đua của UBND tỉnh Download
( 08:33 | 26/09/2013 )
V.v tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ tthi đua cấp tỉnh" Download
( 08:31 | 26/09/2013 )
V.v tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2012 Download
( 08:29 | 26/09/2013 )
V.v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Download
( 08:28 | 26/09/2013 )
V.v công nhận bổ sung danh hiệu tập thể lao động tiên tiến 2012
( 08:27 | 26/09/2013 )
QĐ công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc tập thể lao động tiên tiến và lao động tiên tiến năm 2012
( 08:24 | 26/09/2013 )
V.v công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2012 Download
( 08:23 | 26/09/2013 )
V.v tặng thưởng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2012 Download
( 08:21 | 26/09/2013 )
  V.v tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân năm 2012 Download
( 08:19 | 26/09/2013 )
V.v tặng Cờ Thi đua của Bộ năm 2012 Download
;?>